Det er ikke muligt at disponere over alle ledige tider på internet-booking, så ring, hvis der ikke er en tid, som passer dig. Tider udover normal åbningstid skal aftales individuelt med receptionen og pågældende læge.

Telefontid hos lægerne kl. 8-8.50.

Sygebesøg aftales med den enkelte læge, ved akut behov for lægekontakt kontaktes receptionen på 98 67 15 00 og udenfor telefontiden vil der være henvist til et akutnummer og udenfor åbningstiden henvises til lægevagten på 70 150 300.

Lægerne træffes på 9867 1500, hvor der vil være oplysning om hvilke læger, som træffes på aktuelle dag.

Det er altid  muligt at kontakte receptionen mellem kl. 8.00 og 11.00 og igen fra kl. 12.30 til 14.00.

Fra d. 01.05.2022-30.10.2022 er Introduktionslæge Martin Longhi Engelbrecht ansat i Lægehuset med henblik på introduktion til arbejdet som almen praksislæge. Martin har naturligvis altid mulighed for at rådføre sig hos ældre kolleger ved behov.

Introduktionslæge Anastasiya Chernaya vil pr. 01.05.22 være at træffe i klinikken x 1 om måneden.

Bodil Heebøll-Holm har pr. 01.07.2022 valgt at gå på pension.